Hopp til hovedinnholdet
search
Spørsmål og svar
search
Spørsmål og svar

Samehets

Jonill (22) har opplevd å bli kalt "samefaen", og blitt bedt om "å dra tilbake dit hun kom fra". Samehets har forandret seg med tidene, men eksisterer fortsatt i dag.

Av Amalie, ungdomsjournalist, ung.no

Les mer

5 på gata: Samisk mangfold

Samisk ungdom er som annen ungdom, det er et stort mangfold. Interesser, oppvekst og hva som er viktig for den enkelte varierer. Ungdomsjournalist Amalie har snakket med fem unge samer om identitet, samisk kultur og språk.

Av Amalie, ungdomsjournalist, ung.no

Les mer

Ung og skeiv i Sápmi

Uttrykket «en minoritet i minoriteten» blir ofte brukt til å beskrive skeive samer. Dette sier noe om hvordan spesielt unge kan oppleve seg selv som unntak fra en gruppe mennesker som allerede er «annerledes».

Les mer

Myter om samer

En same er en som driver med reindrift. Alle samer snakker samisk. Oslo er Norges største sameby. Dette er bare tre av 24 myter tjenesten Samisk myteknuser gir deg de faktiske svarene på.

Les mer

Relaterte emner

Hvorfor hjelper det å snakke med noen?

Hvis du har det vanskelig får du gjerne råd om å snakke med noen. Kanskje orker du ikke tanken på å skulle snakke om det vonde eller vanskelige og tenker kanskje at det ikke hjelper uansett? Her kan du lese om hvorfor det kan være til hjelp å snakke med noen og få råd om hvordan du kan komme igang.

Les mer
Hvorfor hjelper det å snakke med noen?

Hvis du har det vanskelig får du gjerne råd om å snakke med noen. Kanskje orker du ikke tanken på å skulle snakke om det vonde eller vanskelige og tenker kanskje at det ikke hjelper uansett? Her kan du lese om hvorfor det kan være til hjelp å snakke med noen og få råd om hvordan du kan komme igang.

Les mer

Fornorskning av samene

Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen.

Les mer

Fakta om samiske språk

Nyere forskning viser at den samiske språkgruppen er minst like gammel som den germanske språkgruppen, og minst dobbelt så gammel som den romanske språkgruppen.

Les mer

Hva vet du om samene?

Visste du at bare en tredjedel av samene snakker samisk? Ikke det? Her kan du lese deg litt opp med noen harde fakta.

Les mer

Samenes nasjonaldag

6. februar er samenes nasjonaldag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917.

Les mer

Sametingsvalget

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som er innført i Sametingets valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalg. Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalg.

Les mer

Hvor kom samene fra?

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden, men ingen er sikker på om dette var samer. Det er likevel i dette området de gjennom årene slått seg ned og har sitt hovedområde.

Les mer

Sámediggi - Sametinget

Sametinget er det folkevalgte parlamentet for samene i Norge. Det skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Les mer